Ocena brak

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Orzeczenie separacji powoduje ustanie obowiązku wspólnego pożycia małżonków, ale skutkiem tego orzeczenia nie jest rozwiązanie małżeństwa. W wyniku separacji powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej, wyłączone jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, małżonek spadkodawcy pozostającego w separacji nie jest powołany do dziedziczenia ustawowego, ustaje obowiązek z art. 24 kro i wygasają obowiązki z art. 27 kro. Po prawomocnym orzeczeniu separacji dopuszczalny jest podział majątku wspólnego małżonków

W konsekwencji ustawodawca uznaje, że orzeczenie separacji ma takie skutki, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej (np. brak jest możliwości powrotu do poprzedniego nazwiska).

Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, a jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Polecam: art. 61 (4) kro.

Podobne prace

Do góry