Ocena brak

Jakie są rodzaje zatruć?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Zatrucia, w zależności od stopnia nasilenia obja­wów, dzieli się na lekkie, ciężkie i śmiertelne. Najczęściej bywają one skutkiem nieszczęśliwego wypadku (zatrucia przypadkowe) choć czasami mogą być spowodowane przez świadome działanie, na przykład przy próbie samobójczej (zatrucie roz­myślne). W przypadku samobójstw najczęstszą przyczyną zatrucia jest przedawkowanie leków. Zatrucie środkami chemicznymi bywa także wyni­kiem zażywania narkotyków albo reakcji aler­gicznej na lek, na przykład pozornie bezpieczną aspirynę. Objawy zatrucia bywają różne, zależnie od drogi wniknięcia substancji toksycznej do orga­nizmu oraz jej rodzaju. Dość często zdarzają się zatrucia rozpuszczalnikami, narkotykami, środka­mi halucynogennymi, lekami przeciwbólowymi, przeciwdepresyjnymi i alkoholem.
Zatrucie pokarmowe jest zwykle skutkiem spo­życia pokarmów niedogotowanych albo skażonych lub picia skażonej wody. Schorzenie to jest pewną formą nieżytu żołądkowo-jelitowego, którego przyczyną mogą być bakterie takie jak Salmonella, której obecność szczególnie często stwierdza się w jajkach i innych produktach drobiowych, oraz E-coli, występująca w produktach mięsnych, a cza­sem także w nie umytych warzywach. Przyczyną zatrucia pokarmowego bywają także toksyny, wy­twarzane przez bakterie Staphylococcus. W przy­padku zatrucia pokarmowego substancjami tok­sycznymi objawy pojawiają się natychmiast po jedzeniu; w razie zatrucia pokarmowego o podło­żu bakteryjnym pierwsze objawy występują po kilku godzinach albo dniach.
Do zatrucia może także dojść po spożyciu tru­jących grzybów lub roślin. W Europie do roślin trujących zalicza się kłącza irysa i cebule żonkila, nasiona złotokapu zwyczajnego, niektóre zioła oraz jagody jemioły, cisa i ostrokrzewu.
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w gospo­darstwach domowych znajduje się wiele środków toksycznych. Należą do nich środki owadobójcze, chemiczne środki do odchwaszczania, wybielacze, rozpuszczalniki. Niebezpieczne dla zdrowia są także gazy powstające w procesie spalania, dlatego piece i piecyki należy regularnie sprawdzać i kon­serwować, aby nie stały się przyczyną zatrucia tlenkiem węgla.

Podobne prace

Do góry