Ocena brak

Jakie są rodzaje dysartrii?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

Są różne rodzaje dysartrii. Dla logopedów najważniejsze znaczenie ma klasyfikacja objawowa, albowiem mają oni dostęp jedynie do symptomów, na temat przyczyn zaś mogą spekulować.

W typologii dysartrii istotne jest przyjęcie odpowiednich kryteriów. Mają mieć one znaczenie nic tylko diagnostyczno, ale i terapeutyczne. W klasyfikacji dysartrii kryteria powinny dotyczyć motoryki narządów mowy, czyli: tonusu (napięcia mięśniowego), kinetyki (szybkości ruchów), koordynacji (zbomości ruchów).

Stosując te kryteria można wyróżnić:

dysartrię wiotką, której istotą jest obniżenie napięcia mięśni aparatu mówienia,

dysartrię spastyczną, wynikającą z nadmiernego napięcia mięśni aparatu mówienia,

-    dysartrię hiperkinctyczną, której istotą są zbyt szybkie ruchy mięśni aparalu mówienia,

dysartrię hipokinctyczną, którą powodują zbyt wolne ruchy mięśni aparatu mówienia,

-    dysartrię ataktyczną, której istotą jest zaburzenie koordynacji ruchów mięśni aparatu mówienia,

dysartrię mieszaną, której istotą jest pomieszanie objawów wyżej wymienionych rodzajów dyzartrii.

Zaburzenia motoryki narządów mówienia mogą być zlokalizowane w:

aparacie artykulacyjnym i wówczas rozpoznajemy dysartrię artyku-lacyj ną,

aparacie fonacyjnym i wówczas mamy do czynienia z dysartrią fonacyjną,

aparacie oddechowym i wówczas rozpoznajemy dysartrię oddechową.

aparacie oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnym i wówczas mówimy o dysartii totalnej.

Dysartria jest syndromem występującym na tle szerszego zespołu neurologicznego. Powinna się więc ujawnić zgodność między rozpoznaniem logopedycznym i neurologicznym. Tak więc:

dysartria spastyczna występuje wówczas, gdy jcsl uszkodzony układ pira-midowy, czego objawem jest niedowład spastyczny,

dysartria wiotka występuje w przypadku uszkodzenia układu pozapira-midowego, czego symptomem jest niedowład wiotki,

dysartria alaktyczna występuje na skutek uszkodzenia móżdżku, czego następstwem jest zaburzenie koordynacji.

Podobne prace

Do góry