Ocena brak

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZJAWISK DEZORGANIZUJĄCYCH I PATOLOGICZNYCH W ZAKLADZIE PRACY?

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Zakład pracy funkcjonuje poprawnie, gdy funkcjonuje w warunkach tzw. porządku społecznego (Stan równowagi niezbędny do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów życia społecznego danej organizacji).

Czynniki zakładające :

  • zakłócenia występujące w zakresie procesów technologicznych i organizacji pracy

  • zakłócenia związane z materialnym środowiskiem pracy

  • zjawiska patologii społecznej

Przyczyny – mają źródła w czynnikach :

  • społeczno-kulturowych – mogą się stać źródłem dezorganizacji jeśli stworzą tzw. syndrom myślenia grupowego i meta normy (co inni powiedzą, jak zareagują na moje zachowanie?) nie sprzyjające realizacji celu zakładu pracy. Są 3 postawy : konformistyczna (rób swoje, nie psuj normy etc.), lojalistyczna (nie pyskuj, nie podlizuj się, licz się ze słowami) i solidarystyczne (pomagaj, nie podskakuj, etc.)

  • ekonomicznych

  • psychicznych – wynikających z psychiki pracownika.

  • organizacyjnych – błędy językowe w stopniu sformalizowania czynności oraz w strukturze systemu przepisów. – albo sztywność działania, albo ignorowanie przepisów.

  • techniczno-technologicznych.

Podobne prace

Do góry