Ocena brak

Jakie są przyczyny sygmatyzmu?

Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013

1. Nieprawidłowa budowa narządów artykulaeyjnych: głównie języka (język zbyt duży, zbyt gruby, krótkie wędzidełko pod-językowe).

-    zniekształcenie zgryzu, które powoduje brak dentalizacji (przede wszystkim zgryz otwarty, lecz również przodozgryz - progcnia i tyłozgryz),

-    anomalie zębowe (trwałe bądź przejściowe w okresie wymiany uzębienia), rozszczep podniebienia, który powoduje niedostateczne zamknięcie jamy nosowej przez podniebienie miękkie (seplenienie nosowe).

2.    Niska sprawność narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka, którego mięśnie mogą być zbyt słabo lub zbyt mocno napięte; brak pionizacji języka, co powoduje infantylne połykanie (podczas przełykania język znajduje się przy dolnych zębach, a nie przy wałku dziąsłowym), a to sprzyja wsuwaniu go między zęby w trakcie artykulacji, czyli tzw. wymowie międzyzębowej.

3.    Upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich, które decydują o bawię głosek dentalizowanych. Prowadzi to do niedostatecznego różnicowania tych głosek, czyli do tzw. sygmatyzmu addentalnego, który najczęściej jest wynikiem schorzeń ucha wewnętrznego.

4.    Obniżenie słyszalności - nawet niewielkiego stopnia - jeśli wystąpi w okresie rozwoju mowy może spowodować wadliwą wymowę głosek: s, ś, sz.

5.    Częste choroby górnych dróg oddechowych, a zwłaszcza niedrożność nosa, która zmusza do oddychania ustami, co sprzyja wysuwaniu języka, czyli artyku lacj i międzyzębowej.

6.    Naśladowanie nieprawidłowych wzorców, wadliwych artykulacji, które w miarę upływu czasu mogą się automatyzować i przejść w nawyk.

7.    Zbyt długie karmienie dziecka smoczkiem, stosowanie niewłaściwych smoczków (zbyt długich, o złym kształcie, ze zbyt dużym otworem) oraz ssanie przez dziecko palca prowadzą do zniekształceń zgryzu i mogą być pośrednią przyczyną sygmatyzmu; sprzyjają one również przetrwaniu niemowlęcej pozycji języka, czyli brakowi pionizacji języka (Styczek 1980; Dcmcl 1979).

Podobne prace

Do góry