Ocena brak

Jakie są przyczyny niesprawności kierowania przez państwo?

Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012

 

Na przeszkodzie skuteczności planowania ogólnogospodarczego pojawiły się w praktyce ograniczenia techniczne, poznawcze, informacyjne i emocjonalne. Ograniczenia techniczne są związane z faktem, że liczba wytwarzanych produktów w zależności od wielkości kraj waha się od kilku do kilkudziesięciu milionów.

Niemożliwe jest nawet w warunkach rozwiniętej informatyki ustalenie przez centralnego planistę bez opóźnień czasowych rozmiarów produkcji, osobowych, technologicznych, rzeczowych i organizacyjnych środków realizacji zadań dla każdego produktu oraz rozdysponowanie tej produkcji.

Ograniczenia poznawcze są integralnym elementem w warunkach rozwoju i wynikają po części z natury planowania, które zawsze dotyczy przyszłości. Stosunki ekonomiczno społeczne są z natury rzeczy mniej podatne na antycypacje ( przewidywanie przyszłości) niż świat zjawisk fizycznych. W miarę wzrostu obszaru tych stosunków, zdolność do antycypacji zwiększa się.

Podobne prace

Do góry