Ocena brak

Jakie są przyczyny depresji?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Jeśli chodzi o genetykę, naukowcy zaobserwowa­li, że przypadki depresji zdarzają się wśród przed­stawicieli jednej rodziny, a zatem, że być może pewne skłonności depresyjne są dziedziczone z po­kolenia na pokolenie. Teza ta potwierdza się szcze­gólnie w przypadku psychozy maniakalno-depresyjnej; naukowcom udało się już odkryć pewien gen odpowiedzialny za depresję, który występuje w chromosomie 11.
Inna, popularna teoria głosi, że przyczyną de­presji endogennej jest zaburzenie funkcjonowania biochemii organizmu: choroba jest wywoływana przez zaburzenie równowagi hormonalnej albo wady w składzie chemicznym substancji organicz­nych. Niektóre badania rzeczywiście wykazują, że depresja może wiązać się z obecnością w krwiobiegu albo przesadnie wysokich poziomów glikokortykoidów (czyli hormonów sterydowych wy­dzielanych przez gruczoły nadnerczy) albo z niedoborem hormonu wytwarzanego przez tar­czycę. Stwierdzono też, że depresja poporodowa, na którą cierpią niektóre kobiety tuż po urodzeniu dziecka, częściowo wiąże się z gwałtownymi zmia­nami w poziomach hormonów estrogenu i proge­steronu w organizmie matki.
Według jeszcze innych prac depresja endogenna może być wywołana odchyleniami od normalnych poziomów serotoniny i noradrenaliny, związków chemicznych przekazujących impulsy nerwowe.
Jedna z teorii mówi, że pewne związki chemiczne występujące w mózgu w zbyt dużej lub zbyt malej ilości mogą niszczyć połączenia nerwowe pozwa­lające odczuwać radość i dlatego osoby będące w depresji mają kłopoty z jej odczuwaniem albo dostrzeganiem piękna. Z kolei inni naukowcy przy­puszczają, że zaburzenia ilości związków che­micznych niszczą połączenia motoryczne w mózgu, powodując u osób będących w depresji uczucie beznadziejności i niemożności samodzielnego wykonania nawet najprostszych zadań.

Depresję endogenną usiłuje się wytłumaczyć także w oparciu o psychologię. Teoria Freuda głosi, że ludzie chorzy na depresję reagują w bardzo gwał­towny, agresywny sposób. Każda próba stłumie­nia tych uczuć powoduje, że w człowieku narasta poczucie winy i braku wartości, które później ujaw­niają się w postaci depresji.
Nieco inna jest teoria o „bezradności nabytej", według której szereg potknięć sprawia, iż człowiek przestaje wierzyć, że kiedykolwiek coś mu się uda: utrwala się „spirala niepowodzeń", co tylko inten­syfikuje depresję.

Jak dotąd lekarze i naukowcy nie potrafią z całym przekonaniem podać jednoznacznej przyczyny depresji, ale ponieważ jest to choroba bardzo złożona, można przypuszczać, że odpowiedzial­ność za jej wystąpienie można przypisać kilku czynnikom. Słuszne jest zatem traktowanie tego stanu z wielką ostrożnością.

Podobne prace

Do góry