Ocena brak

JAKIE SĄ PRZESŁANKI WYMIERZENIA GRZYWNY OBOK KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Kara grzywny wymierzana jest obok kary pozbawienia wolności (tylko wyłączenie w przypadku kary tzw. terminowej, tzn. nie dotyczy kary 25 lat oraz kary dożywotniego pozbawienia wolności) wtedy, gdy sprawca dopuścił się przestepstwa, które miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowych lub gdy korzyść majątkową osiągnął.

Do góry