Ocena brak

JAKIE SĄ PODSTAWOWE SEGMENTY K.F.

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

Do nich zaliczany:

Sport – systematyczne wg ustalonych reguł, odznaczające się współzawodnictwem i tendencją do osiągania lepszych wyników, mające na celu manifestację sprawności ruchowej.

Jego funkcje to:

- zdrowotno – higieniczna

- rozrywkowa

- wypoczynkowa

- socjalizacyjna

- propagandowo ideologiczna

- integracyjna

Wychowanie fizyczne – jest to dział, który stosuje środki wychowania takie jak ruch, stawia sobie za cel kształtowanie fizycznej strony osobowości, a zadania realizuje w zorganizowanym procesie pedagogicznym.

Funkcje:

- stymulacyjna

- adaptacyjna

- koordynacyjna

- kompensacyjna

Rekreacja ruchowa – zajęcia ruchowo sportowe, którym człowiek oddaje się w czasie wolnym z własnej chęci dla rozrywki, wypoczynku i rozwoju własnej osobowości.

Funkcje:

- kompensacyjna

- kształtująca

- aktywizacyjna

- kulturotwórcza

- edukacji społecznej

Podobne prace

Do góry