Ocena brak

Jakie są podstawowe różnice między populacją a próbą?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Próba jest wybraną częścią populacji, na podstawie jej danych wnioskujemy o populacji, czyli próba pozwala scharakteryzować populację, np.: spośród wszystkich kobiet w Pyrzycach (Populacja) losujemy jakąś część (Próba) i na tej podstawie charakteryzujemy średni wzrost kobiet w Pyrzycach.

Do góry