Ocena brak

Jakie są objawy depresji?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Większość z nas przeżywa czasem przejściowe stany depresyjne, zwłaszcza kiedy sprawy nie układają się tak Jak byśmy chcieli. Krótkotrwałe przygnębienie i smu­tek to zupełnie coś innego niż głęboka depresja, która jest sianem klinicznym wymagającym leczenia.
Ocenia się, że od 5 do 20 procent ludzi w pewnych okresach swojego życia prze­żywa stany depresyjne. W większości przy­padków stan ten jest przejściowy i przebiega dość łagodnie, ale u niektórych ludzi depresja nie ogra­nicza się tylko do okresowego ataku złego nastro­ju. Ostra depresja, czyli melancholia, jak stan ten nazwał Zygmunt Freud (1856-1939), to choroba, której nie należy lekceważyć, ponieważ może wy­wrzeć znaczny wpływ na życie prywatne i zawodo­we oraz zniweczyć wszystkie plany i zamierzenia.
Głównymi objawami chorób depresyjnych są uczucia smutku, przemęczenia, nerwowości, roz­paczy i beznadziejności życia. W wielu przypad­kach mogą pojawić się także problemy ze snem, utrata apetytu i trudności z koncentracją oraz spo­wolnienie procesów myślowych i motorycznych. W dodatku wydaje się, że ludzie w stanie depresji postrzegają rzeczywistość zupełnie inaczej niż osoby zdrowe. To zjawisko z kolei prowadzi do przemożnego uczucia bezcelowości wszelkich działań, czego następstwem bywa odsunięcie się od aktywnego życia - może to być odmowa wsta­nia z łóżka albo, w najpoważniejszych przypad­kach, próba popełnienia samobójstwa. Przynaj­mniej 80% wszystkich samobójstw w krajach zachodnich ma związek z depresją.

Podobne prace

Do góry