Ocena brak

Jakie są niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa:

  • komórka eksportu może realizować wyłącznie własne zadania, których jedynym celem może być kontynuacja eksportu (bez względu na rzeczywistą opłacalność sprzedaży zagranicznej);

  • personel komórki eksportu nie podlega ocenie z zewnątrz, toteż popełnione błedy wynikające z niedsotatku umiejętności i wuedzy mogą nie zostać nigdy ujawnione;

  • pracownicy związani z jedną firmą nie dysponują większą znajomością innych branż i firm;

  • pracownicy związani z jedną firmą mogą zatracić zdolność nowatorskiego myślenia, które jest nieodzowne przy terminowej realizacji nietypowych lub wyjątkowo trudnych zleceń.

Zewnętrzni pośrednicy mogą przedstawić bardziej obiektywną ocenę możliwości sukcesu produktów, które zamierza przedsiębiorstwo eksportować. Rozległa znajomość problematyki eksportu i szerokie doświadczenie nabyte podczas współpracy z wieloma firmami pomaga szybciej znaleźć właściwe rozwiązanie dla powstających problemów i rozważać wszystkie rysujące się możliwości wraz z prawdopodowbnymi zagrożeniami.

Podobne prace

Do góry