Ocena brak

Jakie są najczęstsze infekcje narządu wzroku?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Przez oczy do organizmu mogą przeniknąć na przy­kład pyłki roślin, o czym najlepiej wiedzą chorzy na katar sienny. W gorące, bezwietrzne dni lata lub wiosną, podczas kwitnienia roślin wiatropylnych. oczy szybko zdradzają oznaki reakcji alergicznej - są zaczerwienione, łzawią, co zmusza do nie­ustannego mrugania: w ten sposób organizm próbu­je pozbyć się czynnika wywołującego uczulenie.
Pierwsze oznaki przeziębienia albo grypy można zaobserwować także na podstawie stanu oczu -objawy przypominają reakcję alergiczną. W obu przypadkach pomocne może okazać się przemywa­nie oczu letnią wodą. Służy do tego specjalny kieli­szek, który jest dokładnie dopasowany do kształtu oczodołu. Po przepłukaniu oczu należy przez pół minuty mrugać powiekami, aby rozprowadzić płyn po całej gałce ocznej. Apteczka domowa powinna być wyposażona w kieliszek do płukania oczu. Po użyciu należy zawsze wymyć kieliszek w gorącej wodzie. Osoba uczulona na pyłki traw (katar sien­ny) musi zgłosić się do lekarza.
Niektóre choroby oczu - takie jak jaskra, spowodo­wana przez podwyższone ciśnienie wewnątrzgał­kowe, a prowadząca do częściowej albo całkowitej utraty wzroku - są chorobami dziedzicznymi, dla­tego i dzieci, i dorośli, powinni zgłaszać się regu­larnie do okulisty na badania kontrolne. Chorzy na cukrzycę albo cierpiący na nadciśnienie także po­winni regularnie badać wzrok, gdyż mogą wystąpić u nich poważne choroby oczu.
Mrużenie, suchość albo uczucie zmęczenia oczu również sygnalizują jakieś schorzenia.
Jedną z przyczyn uszkodzenia oczu może być promieniowanie nadfioletowe pochodzące od słoń­ca, dlatego w ostrym świetle słonecznym powin­niśmy nosić okulary przeciwsłoneczne. Pamiętaj­my, że promienie słoneczne odbite od białego śniegu są równie niebezpieczne, jak silne światło słońca w lecie.

Jęczmień to ropne zapalenie gruczołów, których ujścia znajdują się na brzegach powiek. Zapaleniu towarzyszy zaczerwienienie powieki i bolesny obrzęk. Pacjent zwykle odczuwa ból. jeszcze za­nim zmiana stanie się widoczna. W aptekach można kupić specjalne preparaty łagodzące ból i świąd oraz maści antybiotyczne. po których zazwyczaj następuje resorbcja produktów zapalenia. Jeśli ropna wydzielina wydostanie się na zewnątrz, po­winniśmy delikatnie przecierać oko wacikami kosmetycznymi zanurzonymi w letniej, przegoto­wanej wodzie. Każdego wacika używamy tylko raz. przesuwając po powiece w kierunku od wewnętrznego do zewnętrznego kącika.
Mocno zaczerwieniona gałka oczna wskazuje na zapalenie spojówek. Przyczyną tej choroby mo­gą być zakażenia drobnoustrojami, na przykład bakteriami lub wirusami, powodujące mechanicz­ne uszkodzenie oka. ciała obce. nowotwory czy uczulenia. Dla tego schorzenia charakterystyczna jest wydzielina ropna, powodująca sklejanie się powiek zwłaszcza po przebudzeniu. Zapalenie spo­jówek jest zaraźliwe, wymaga porady okulisty.

■ Jeśli odczuwamy ból w obrębie narzą­du wzroku, pogarsza się nam ostrość wi­dzenia, przed oczami pojawiają się mrocz­ki albo błyski, lub jeśli wokół źródła światła dostrzegamy jasną obwódkę, jak najszyb­ciej zgłaszamy się do lekarza.
■ Nigdy nie próbujemy samodzielnie usu­wać ciała obcego, które utkwiło w tęczów­ce (zabarwionej części oka) albo w źrenicy. Przykrywamy oko jałowym opatrunkiem, czystą chusteczką do nosa albo papiero­wą serwetką i zgłaszamy się do lekarza.
■ Pamiętajmy, że infekcje narządu wzro­ku łatwo mogą przenosić się na inne osoby. Jeśli cierpimy na zapalenie spojówek lub jęczmyk, nie używamy takich przedmiotów, jak aparat fotograficzny, lornetka czy oku­lary na zmianę z innym członkiem rodziny czy znajomym.

Podobne prace

Do góry