Ocena brak

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W KIEROWANIU?

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

W działalności kierowniczej występuje tak wiele uwarunkowań sytuacyjnych, że trudno dać jednoznaczne wskazówki na ich rozwiązanie. Problem ten jest o tyle ważny, że niektóre błędy w kierowaniu paciają za sobą wprost fatalne następstwa dla zakładu pracy i samej załogi. Powodują one nawarstwianie się konfliktów, niezdrową atmosferę w pracy, podważają autorytet i prestiż kierownika.

PRZYKŁADY BŁĘDÓW.

- odkładanie sprawy na następny dzień – gromadzenie się nie załatwionych spraw. Najczęściej przyczyną tego zjawiska są ujemne cechy charakteru.

-Połowiczne wykonywanie pracy – kierownik może wykonywać wiele rzeczy ale do końca doprowadzić niewiele spraw. Biorąc pod uwagę wydajność pracy, a szczególnie obciążenie nerwowe, zrealizowanie kilku zadań jest istotniejsze niż rozpoczynanie wielu tematów których nie udaje się do końca doprowadzić.

-Opracowywanie wszystkiego jednocześnie – kumulując w tym samym czasie rozwiązywanie wielu problemów kierownik zmuszony jest do koncentrowania uwagi raz na jednym raz na 2 zagadnieniu.

-Załatwianie wszystkiego osobiście- kierownicy zbyt często zajmują się sprawami które z powodzeniem mogą powierzyć podwładnym. Czynią tak dlatego że są przekonani, iż daną pracę mogą tylko oni wykonać

-Przekonanie, że wie się wszystko najlepiej. W wielu przypadkach jest tak, że gdy zachodzi potrzeba rozwiązań w sferze koncepcyjnej czy tez na przykład ekonomicznej , informatycznej , menedżerowie podejmują sami decyzje , o wiele większym nakładem czasu wykonania w obcych im dziedzinach , specjaliści mogliby je wykonać szybciej

-Pretensje do wszechstronnej kompetencji .Przyczyna tego zjawiska jest wadliwy podział kompetencji , nieprecyzyjne rozgraniczenie obowiązków i uprawnień. Prowadzi to do rywalizacji osobistej, podkopuje istniejące stosunki międzyludzkie , zwłaszcza wśród kadry kierowniczej.

-Przerzucanie winy na innych. Występuje to najczęściej wówczas gdy realizacja ważnego zadania kończy się niepowodzeniem .Wtedy zdarza się , ze kierownik stara się przerzucić winę na inne osoby ,stojące niżej w hierarchii.

DO INNYCH BLEDOW W PRACY KIEROWNIKA MOŻNA ZALICZYC:

-nieumiejętność zorganizowania sobie dnia pracy

-faworyzowanie niektórych pracowników, stawianie nadmiernych wymagań innym

-tolerowanie istniejących klik , realizując własne egoistyczne cele

-chwiejność w zajmowaniu stanowiska w danej sprawie

-brak krytycznego spojrzenia na osiągnięcia zespołu

-zbytnia pewność siebie

-bezkompromisowość postępowania

-powodowanie stanów depresji u pracowników oraz stale niezadowolenie z pracy podwładnych

SKUTKI TAKICH BLEDOW W KIEROWNIU MOGĄ BYĆ CZĘSTO NIE DO NAPRAWIENIA ALE Z 2 STRONY TAKIE ZYCIE KIEROWNIKA W SKOMPLIKOWANEJ STRUKTURZE ZAKLADU PRACY BYWA DLA KADRY KIEROWNICZEJ FRUSTRUJACE.

Do góry