Ocena brak

Jakie są najczęściej spotykane ukąszenia zwierząt?

Autor /Deresz Dodano /31.01.2012

Pokąsania przez zwierzęta nie należy lekceważyć. Przerwanie powłok skórnych zębami zawsze wiąże się Z niebezpieczeństwem infekcji.
Do lekarza najczęściej zgłaszają się ludzie pogryzieni przez psa lub kota. Przy opa­trywaniu takich ran należy pamiętać, że mo­gą się w nich znajdować bakterie tężca lub wirusy wścieklizny, które utrudniają powrót poszkodowa­nego do zdrowia. Nawet na ludzkich szczękach występują groźne mikroorganizmy. W ślinie ludz­kiej, na przykład, mogą znajdować się prątki gruź­licy, bakterie tyfusu i czerwonki.
Zwierzęta dzikie
Na terenach dziewiczych, nawet patrolowanych przez strażników i otwartych dla turystów, żyje wiele zwierząt uważanych za bardzo niebezpiecz­ne. W parkach safari doświadczeni przewodnicy nieustannie towarzyszą turystom i pouczają ich, jak należy zachowywać się na terytorium, gdzie żyją dzikie zwierzęta. Okazanie szacunku dla przyrody jest najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed nieszczęśliwymi zdarzeniami. W Kanadzie, na przykład, gdzie w specjalnych parkach mieszka­ją dzikie niedźwiedzie, należy zwrócić szczególną uwagę na te wiecznie głodne zwierzęta, niezmordo­wanie poszukujące pokarmu. Po zapadnięciu zmro­ku zapasy żywności turystów często padają łupem nieproszonych gości, wzbudzających przestrach w obozie. Doświadczeni wędrowcy uczą więc żół­todziobów, jak skonstruować skomplikowany sys­tem podnośników i schować pożywienie między konarami drzew, wysoko ponad namiotami.
Pająki zamieszkujące Polskę nie są bardzo ja­dowite. Ich ukąszenie powoduje obrzęk lub za­czerwienienie. Jednak jad tarantuli, czarnej wdowy i karakurta („czarnego wilka") jest bardzo silną tru­cizną i może doprowadzić do śmierci. We wszyst­kich regionach tropikalnych i cieplejszych umiar­kowanych występują pająki z rodziny Stenizidae, które drążą w ziemi otwór, a wejście do niego za­mykają pajęczyną. Pająk otwiera wejście do nory nocą, aby chwytać znajdujące się w pobliżu owady.
Zamiast owada do otworu może trafić paluszek nieostrożnego dziecka. Człowiek ugryziony przez jadowitego pająka musi natychmiast otrzymać pomoc medyczną.
W pobliżu domu
Z agresją zwierząt spotkamy się nie tylko na tere­nach odludnych. Nawet trzymany w domu czwo­ronóg może ugryźć swojego właściciela czy gościa, szczególnie, jeśli jest źle traktowany i żyje w cią­głym strachu. Poziom agresji wzrasta u zwierząt głodnych albo przestraszonych; mogą one wtedy pokąsać człowieka.. Koty, choć najczęściej są oswo­jone i zachowują się łagodnie, szczególnie szybko przyjmują pozycję obronną, wysuwające pazury i szczerząc ostre zęby. Częściej dochodzi przy tym do podrapania niż do ukąszenia, ale oba obrażenia wiążą się z uszkodzeniem skóry.
Uwaga poza miastem!
Europę zamieszkuje niewiele niebezpiecznych zwierząt, które mogą zaatakować człowieka. Żmija zygzakowata jest uzbrojona w trujący jad, a skor­pion, kryjący się w gorących, suchych miejscach, zaniepokojony kłuje ostrym kolcem. Jad skorpiona jest bardzo niebezpieczny, choć gatunki mieszka­jące w Europie nie stanowią zagrożenia dla życia. Do koni i osłów zawsze powinniśmy podchodzić bardzo ostrożnie, szczególnie jeśli w pobliżu nie ma właściciela. Te roślinożerne zwierzęta mogą ugryźć tylko przypadkowo.
Morski jeżowiec ma twardą, pokrytą kolcami skorupę. Wyglądem przypomina miniaturowego, zwiniętego w kłębek jeża. Jeśli ktoś nadepnie na jeżowca, kolce wbijające się w skórę mogą wywo­łać wstrząs. W płytkich wodach należy wystrzegać się małych rybek o nazwie ostrosz żmijka mających ostre kolce, nasączone trującym jadem. Nadepnię­cie na taką rybkę wywołuje ostry ból.

Podobne prace

Do góry