Ocena brak

Jakie są najcięższe urazy (złamania) kończyn górnych?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Kończyna górna to precyzyjny system kości, mięśni, więzadeł i ścięgien, który łatwo ulega różnym urazom.
Każda z dwóch górnych kończyn ludzkiego ciała jest zbudowana z trzech głównych kości: ramiennej, znajdującej się między barkiem a łokciem, oraz piszczeli i kości łokcio­wej, umiejscowionych między łokciem a nad­garstkiem. Kość ramienna tkwi w panewce stawu barkowego, który opiera się o obojczyk.
W każdej dłoni można rozróżnić osiem kości nadgarstkowych, pięć kości śródręcznych i 14 pa­liczków - kości palców.

Kończyny górne są silnie narażone na złamania. Złamanie jest to przerwanie ciągłości kości pod wpływem urazu bezpośredniego lub pośredniego. Kość, poddana działaniu większej siły, niż może wytrzymać, ulega złamaniu. Takie urazy często mają miejsce podczas uprawiania sportu czy wyko­nywania pracy fizycznej. W większości przypad­ków pomoc polega na unieruchomieniu stawu na podstawie zdjęcia rentgenowskiego, aby złamana kość mogła się prawidłowo zrosnąć. Lekarze rozróżniają różne stopnie złamań, od prostych do bardziej skomplikowanych mogących prowadzić do dodatkowych powikłań, na przykład uszkodze­nia tętnicy albo nerwu.
W zależności od rodzaju urazu złamania dzieli się m.in. na: złamania niecałkowite, czyli nadła­mania, złamania z przemieszczeniem odłamków oraz złamania z rozkawałkowaniem kości. Do naj­cięższych rodzajów złamań należą: złamania otwarte, w których dochodzi do powstania rany w okolicy złamania i kość wydostaje się na ze­wnątrz, złamania kości w obrębie stawów oraz zła­mania kości powikłane zwichnięciami stawów.

Podobne prace

Do góry