Ocena brak

Jakie są możliwości stosowania zadań twórczych w ramach pracy domowej?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Praca domowa stanowi uzupełnienie i ciąg dalszy pracy lekcyjnej, umożliwia pogłębienie i utrwalenie wiedzy ucznia, a przede wszystkim wdrożenie go do samodzielności w myśleniu i posługiwaniu się wiedzą, w realizowaniu samodzielnych zadań twórczych;

Cele pracy domowej:

-opanowanie nowego materiału;

-utrwalenie materiału przyswojonego;

-kształtowanie umiejętności i nawyków;

-rozwijanie samodzielności i twórczości uczniów;

Rodzaje/Treść (tematyka)pracy domowej:

-przygotowanie materiału do nowej lekcji;

-zadania domowe, które mają na celu utrwalenie przyswojonego materiału (pamięciowe opanowanie wierszy lub innych tekstów, praca pisemna);

-prace domowe, mające na celu kształtowanie umiejętności nawyków, przyzwyczajeń;

Funkcje pracy domowej:

-pobudzenie aktywności uczniów;

-zaspokojenie lub pobudzenie zainteresowań;

-wzbudzenie pragnienia wiedzy, chęci uczenia się;

-rozwijanie samodzielności myślenia i działania;

-opanowanie i utrwalenie treści programowych;

-rozwijanie sprawności w uczeniu się;

-opanowanie i utrwalenie treści programowych;

Podobne prace

Do góry