Ocena brak

Jakie są metody leczenia choroby wieńcowej?

Autor /Joanna Dodano /31.01.2012

W celu powstrzymania rozwoju choroby wieńcowej serca używa się trzech głównych rodzajów leków. Pierwszą grupę stanowią leki przeciw-dusznicowe, jak nitraty, beta blokery i blokery kanałów wapniowych, które w rozmaity sposób redukują obciążenie, jakiemu poddawany jest mięsień sercowy. W drugiej grupie znajdują się leki, które zmniejszają ryzyko zakrzepicy. Sklejanie się ze sobą (agregacja) płytek krwi stanowi jeden z pierwszych etapów procesu powstawania zakrzepów. Jednakże zjawisku sklejania można zapobiegać lub je eliminować, stosując leki anty-koagulacyjne. Leki z tej grupy zapobiegają tworzeniu się białkowego komponentu zakrzepów krwi. Środki rozpuszczające ten komponent białkowy nazywamy lekami trombolitycznymi.

Jeśli jakaś tętnica jest niebezpiecznie zwężona, jedną z najłatwiejszych form chirurgii korekcyjnej jest angioplastyka. Chirurg wprowadza do żyły cewnik z nie nadmuchanym balonem. Gdy balon znajdzie się w odpowiednim miejscu, zostaje nadmuchany i, pęczniejąc, usuwa złogi tłuszczu, oczyszczając naczynie krwionośne. Następnie balon zostaje usunięty. Oczyszczone w ten sposób żyły często już się nie zwężają, chociaż w niektórych przypadkach może znowu nastąpić blokada, w przeciągu sześciu miesięcy.

Jeśli zwężonego naczynia nie można poszerzyć metodą angioplastyki (czasami tego rodzaju zabieg uważa się za zbyt ryzykowny dla pacjenta), chirurg zakłada bypassy, tworząc w miejsce uszkodzonego naczynia nowe połączenie, za pomocą fragmentu żyły pobranej z nogi pacjenta. Dzięki nowej drodze krew może okrążyć zablokowane miejsce.

Podobne prace

Do góry