Ocena brak

Jakie są korzyści stron umowy franchisingowej?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Umowa franchisingowa – trwała integracja uczestników kanału w celu efektywnej obsługi rynku.

Franchising – długoterminowe pozwolenie (licencja, zgoda, franchise) udzielone umownie przez franchisingodawcę, a polegające na możliwości używania handlowych nazw, znaków towarowych i biznesowych systemów franchisingodawcy do dystrybucji produktów lub usług dokonywanych na własny rachunek przez franchisingobiorcę. Jest to ogólnie rzecz ujmując system dystrybucji. Można go podzielić na: produkcyjny, handlowy lub dystrybucyjny, usługowy, mieszany. Biorąc pod uwagę kryteria franchising dzielimy na:

 • bezpośredni( franchisingodawca sam tworzy sieć)

 • pośredni( występuje pośrednik, np. w sieci zagranicznej)

 • indywidualny( umowa zawarta tylko z jednym podmiotem i dodatkowo ograniczona terytorialnie)

 • podporządkowany( wyróżnieniem jest stopień podporządkowania franchisingobiorcy)

 • wielokrotny( franchisingobiorca prowadzi kilka firm na danym obszarze)

 • subfranchising( franchisingobiorca może sam podpisywać dalej umowy)

 • krajowy,

 • międzynarodowy,

 • kooperacyjny,

 • bankowy itd...

W trakcie trwania umowy franchisingowej, franchisingobiorca jest pod stałą kontrolą franchisingodawcy oraz wykonuje umowę zgodnie z zaleceniami i wskazówkami franchisingodawcy. Oczywiście za ten przywilej trzeba zapłacić. Zwykle jest to początkowa opłata za otrzymanie licencji oraz w trakcie trwania umowy” honoraria”( ang. royalities) lub „ opłata za usługi”( ang. free for servises). Umowy tego rodzaju wydają się lukratywnym interesem, który polega na mariażu sprawdzonego systemu biznesowego z kapitałem franchisingobiorcy oraz jego zaangażowaniem.

Przed podpisaniem konkretnej umowy powinieneś zebrać jak najwięcej informacji o swoim przyszłym partnerze. Do takich informacji należą między innymi:

 • rodzaje spłat i ich wysokości; wielkość inwestycji, jakie musisz ponieść; sytuacja prawna franchisingodawcy, w tym warunki, w jakich firma może zostać zlikwidowana lub zbankrutować; warunki umowy franchisingowej; informacje o zarządzie franchisingodawcy; sprawozdanie finansowe po audycie; obowiązki stron umowy; zasięg terytorialny umowy; warunki zakończenia umowy franchisingowej; informacja o ilości firm, które realizują z naszym przyszłym partnerem podobne umowy.

Ważną sprawą jest wyselekcjonowanie gałęzi gospodarki, w obszarze w którym chcielibyśmy podpisać umowę franchisingową. Zainteresowanie konkretną sfera działalności zależy również od wielu czynników, które są związane z przyszłym franchisingobiorcą, między innymi od: waszego osobistego doświadczenia; wykształcenia; zdolności uczenia się; temperamentu; waszych możliwości finansowych; rodzaju pracy, którą chcielibyście wykonywać.

Można powiedzieć, że umowa franchisingowa nie jest dobrym rozwiązaniem dla każdego, jak również nie każdy franchising jest odpowiedniej jakości. Jeżeli zamierzacie prowadzić interes na własny rachunek franchising jest jedna z opcji, która warta jest rozważenia. Pomimo wszystko, jeżeli jest taki franchising, który dawałby wam to, czego oczekujecie po biznesie, to warto go poszukać.

Podobne prace

Do góry