Ocena brak

Jakie są i co stanowi granicę relacji?

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

Chodzi o hasło niejakiego Berger'a, że "Społeczeństwo to mury naszego więzienia"

Tymi murami są:

- instytucje społeczne

- kontrola społeczna

- imperatyw instytucjonalny ( nakazy i zakazy co do naszego zachowania w danej sytuacji)

- system rang i uwarstwienie - etyka zawodowa

Co więcej, to my sami jesteśmy strażnikami owych murów

Co do granic relacji jednostka-społeczeństwo, to społeczeństwo wobec jednostki musi przestrzegać:

- Prawa do bytu

- Prawa do rozwoju

- Prawa do godności

- Prawa do wolności

- Prawa do wyboru zawodu

Jeżeli pod uwagę wziąć jednostkę i granice jej relacji względem społeczeństwa, to jednostka musi respektować

Dobro wspólne

Dobra duchowe

Podobne prace

Do góry