Ocena brak

Jakie są granice koncentracji kredytów w Polsce?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Granice koncentracji kredytów - Polska `89

a/ Suma kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy lub grupie związanej finansowo < 15% sumy niepodlegających podziałowi funduszy własnych i zgromadzonych w bankach kredytów.

b/ Wieklość kredytu udzielona na podstawie jednej umowy nie wyższa niż 10% sumy kapitałów własnych.

c/ Suma łączna dużych kredytów nie przekracza ośmiokrotności kapitałów własnych.

d/ Papiery wartościowe - do 20% funduszy własnych banki mogą umieszczać w nieruchomości

e/ Dla podmiotu prowadzącego działalność maklerską 730 tys. ECU kapitał własny

f/ Bezpieczeństwo lokat bankowych - w Polsce utworzono Państwowy Fundusz Gwarancyjny, depozyty są gwarantowane :

  • do 1000 ECU = 100%

  • 1000 - 3000 ECU = 90%

Gwarancje mają : BGŻ, PKO BP, PKO SA.

Podobne prace

Do góry