Ocena brak

Jakie są główne przyczyny biegunek, mdłości i wymiotów?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Nieprzestrzeganie warunków higieny i nieod­powiednie gotowanie, wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie żywności mogą doprowadzić do pojawienia się w niej różnych szczepów bakterii. Człowiek, który spożyje zakażoną żywność, bardzo szybko dostaje nudności, które po dwóch godzi­nach powodują wymioty. Objawom mogą towa­rzyszyć biegunka i bóle żołądka. Bakterie zwane salmonellami lub, rzadziej, zatrucie jadem kiełba­sianym powodują ostrą biegunkę po 2-6 godzinach od spożycia posiłku. Objawy czerwonki pojawiają się po upływie kilku dni. Biegunka utrzymuje się tak długo, aż organizm usunie na zewnątrz czynniki podrażniające jelita. Długotrwała biegunka może spowodować odwodnienie organizmu, stan poten­cjalnie niebezpieczny zwłaszcza u małych dzieci i osób starszych.
Osoba, u której występuje biegunka, powinna pić dużo przegotowanej wody, przestrzegać ścisłej diety i jak najwięcej odpoczywać. Jeśli jednak ob­jawy biegunki utrzymują się dłużej niż 48 godzin, niezbędna jest konsultacja lekarska.
Przyczyną występowania mdłości i biegunki mogą być również reakcje alergiczne na niektóre pokarmy. Towarzyszą im najczęściej inne objawy, np. pojawienie się wysypki. Objawy powinny znik­nąć po wyeliminowaniu z diety alergenów.
Zapalenie jelita jest najczęściej infekcją wiru­sową. Objawami infekcji są zwykle wymioty i bie­gunka, której towarzyszą bolesne skurcze żołądka, dreszcze, a także silny ból głowy. I w tym przy­padku zaleca się leżenie w łóżku i nie przyjmo­wanie żadnych pokarmów ani płynów poza prze­gotowaną wodą.
Choroba lokomocyjna jest wywołana przez dłu­gotrwałe wstrząsy poruszającego się pojazdu.

W niektórych przypadkach mdłości, torsje i gorącz­ka zwiastują zapalenie wyrostka robaczkowego. W środkowej części brzucha pojawia się ból, który później przesuwa się na prawą stronę i nieco w dół. Zapaleniu wyrostka rzadko towarzyszy biegunka, częściej zaparcie, które jest wynikiem niepra­widłowości w pracy jelit. Jeśli podejrzewa się zapalenie wyrostka, należy powstrzymać się od jedzenia oraz picia i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Podobne objawy mogą oznaczać wstrząs mózgu. W ciągu 24 godzin często pojawiają się wtedy wymioty. Same mdłości, bez wymiotów, wskazują na zapalenie wątroby. Mdłościom towa­rzyszy matowy stolec koloru gliny, stolce i objawy przypominające grypę, a także ciemne zabarwienie moczu oraz zażółcenie skóry i białek oczu. Chory powinien natychmiast zgłosić się do lekarza.
Osobom podróżującym do krajów o klimacie tropikalnym zagrażają choroby występujące w tych regionach. Objawy tych chorób nie zawsze poja­wiają się natychmiast. Jeśli po powrocie z egzo­tycznych krajów wystąpią takie dolegliwości, jak biegunka,bóle żołądka i gorączka albo ból głowy, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza.
Powtarzające się często mdłości są nierzadko objawem bardzo poważnych schorzeń żołądka. Może to być na przykład wrzód albo zapalenie błony śluzowej. Powtarzające się wymioty mogą uszkodzić błonę śluzową żołądka, a wtedy w wy­miocinach pojawiają się pasma krwi. Ciemne grud­ki, przypominające grubo zmieloną kawę, to krew częściowo strawiona - tzw. „fusowate wymioty". W takim przypadku należy natychmiast również skontaktować się z lekarzem.

Podobne prace

Do góry