Ocena brak

Jakie są główne problemy bankowości w Polsce?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

- Niskie kapitały,

Brak banków z kapitałem własnym powyżej 1 mld US$,

Polskie banki w rankingu VII`95 wg angielskiego czasopisma :

       a) BGŻ 64 mln $ -> 421 miejscu

       b) Bank Handlowy w Warszawie

Polskie banki są 30-krotnie mniejsze od banków japońskich i 12-krotnie od niemieckich.

Niedostateczna sieć banków w stosunku do liczby ludności :

- liczba mieszkańców / 1 oddział

- Polska`94 11,2 tys. osób

- Zachód 2 - 3 tys. osób

liczba osób pracujących w bankach na 1000 mieszkańców

- Polska 2,5

- USA 10

- Europa Zachodnia 7

Wysoki poziom kosztów i mały dochód

Niski poziom świadczonych usług

Zbyt wolny stopień prywatyzacji banków - 70% aktywów jest w posiadaniu Skarbu Państwa

Zadłużenie 1/3 portfela bankowego

Podobne prace

Do góry