Ocena brak

Jakie są formy terapii hormonalnej?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Najpopularniejszą formą terapii hormonalnej jest wyrównywanie niedoboru estrogenów, produko­wanych w niedostatecznych ilościach przez jajniki kobiet w średnim wieku. Wydzielanie tego żeń­skiego hormonu płciowego zmniejsza się, a następ­nie całkowicie ustaje, u kobiet pomiędzy 45 a 55 ro­kiem życia. Kobieta przestaje miesiączkować, czemu często towarzyszą zaburzenia ogólne, jak obfite pocenie się. Brak tak ważnego hormonu negatywnie wpływa na tkanki organizmu, na przy­kład błona śluzowa macicy robi się sucha i coraz cieńsza, często swędzi i sprawia ból po stosunku płciowym. Estrogen odpowiada także za prawi­dłowy stan skóry, kości i układu moczowego.
Hormonoterapia estrogenami polega na przyj­mowaniu estrogenu w formie tabletek.
Inne formy terapii hormonalnej są stosowane do leczenia takich schorzeń, jak karłowatość (nienor­malnie mały wzrost) u dzieci, niedoczynność gru­czołu tarczycy, cukrzyca (wysoki poziom cukru we krwi spowodowany niedoborem insuliny), bez­płodność lub impotencja oraz niedorozwój narzą­dów rozrodczych.
Bardzo powolnemu wzrostowi dziecka można zapobiegać stosując iniekcje sztucznie otrzymy­wanego hormonu wzrostu, somatotropiny, która pobudza odpowiednie procesy metaboliczne, sty­mulujące wzrost. Somatotropina, substancja wy­dzielana przez przysadkę mózgową, kontroluje pro­dukcję białek i wykorzystanie zapasów tłuszczu, podwyższa poziom glukozy we krwi, a także zna­cząco wpływa na przetwarzanie przez organizm składników mineralnych.
Brak hormonu tyroksyny, spowodowany przez niedoczynność tarczycy, prowadzi do utraty ape­tytu, obrzęku ciała, zaparć i braku energii. Niedobór lub brak tego hormonu trzeba leczyć do końca życia pacjenta, podając zastępczy lek hormonalny w bar­dzo dokładnie kontrolowanych dawkach.
Diabetycy powinni stosować odpowiednią dietę, często jednak niezbędne jest podawanie insuliny w zastrzykach. Brak tego hormonu prowadzi do podwyższonego poziomu glukozy we krwi; jeśli choroba nie będzie leczona, pacjent może zapaść w śpiączkę cukrzycową.
Bezpłodność u mężczyzn leczy się dość często zastrzykami zawierającymi testosteron. Niedoroz­wój narządów rozrodczych można leczyć hormo­nami męskimi lub żeńskimi podawanymi w for­mie tabletek lub zastrzyków.

Podobne prace

Do góry