Ocena brak

Jakie są cele polityki pieniężnej banku centralnego?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

BANKI CENTRALNE - jednostki państwowe lub podporządkowane państwu o różnym stopniu autonomii, w zależności od państwa; warunkiem ich skuteczności jest niezależność. Bank Centralny jest jednostką zwierzchnią nad innymi bankami, nie jest jednostką komercyjną.

Funkcje BC:

a) centralny bank państwa: formułowanie polityki pieniężnej, organizacje procesu rozliczeń rachunków, współodpowiedzialność za politykę dewizową i kursy walut, zarządzanie rezerwami dewizowymi, obsługa kursowo - rozliczeniowa jednostek budżetu państwa, kredytowanie budżetu państwa;

b) bank emisyjny: emisja znaków pieniężnych, organizacje obiegu pieniężnego, regulacje ilości pieniądza w obiegu;

c) bank banków: wiodąca rola w systemie bankowym, funkcje nadzorcze i kontrolne, usługi- refinansowanie, udzielanie kredytów bankom komercyjnym;

Cele polityki pieniężnej BC:

1)- OPERACYJNE- ilość płynnych rezerw w systemie bankowym, wysokość krótkoterminowej stopy procentowej;

2)- POŚREDNIE- podaż pieniądza - M=C+D (M- podaż pieniądza, D-kredyty, C-gotówka ), stabilność kursów walutowych;

3)- CEL FINALNY- bezinflacyjny wzrost gospodarczy;

Podobne prace

Do góry