Ocena brak

Jakie są alergizujące składniki pokarmowe?

Autor /Rawin Dodano /31.01.2012

Dziewięćdziesiąt procent wszystkich reakcji aler­gicznych powstaje pod wpływem jednego z ośmiu rodzajów pokarmów: mleka, jajek, pszenicy, orzeszków ziemnych, orzechów włoskich lub las­kowych, skorupiaków, ryb oraz soi.
Nie stwierdzono wpływu genów i dziedziczno­ści na podatność na alergie. Medycyna zna przy­padki wielu alergików, w rodzinach których nigdy nie stwierdzono alergii.
Wyjątkową podatność na alergie pokarmowe wykazują dzieci. Badania dowiodły, że jedna z form alergii pokarmowej występuje u 5 do 7% dzieci, a tylko u 1-5 % populacji dorosłych. U nie­mowląt często ujawnia się alergia na białko mleka krowiego i jaj kurzych; najczęściej ma ona postać atopowego zapalenia skóry albo egzemy. U więk­szości dzieci ta skłonność zanika około trzeciego, piątego roku życia. W Ameryce i Europie Zachod­niej zaobserwowano, że alergia na mleko przeradza się z wiekiem w uczulenie na orzeszki ziemne. Jest to ważny problem, ponieważ dotyczy około 55% dzieci poniżej trzeciego roku życia i 17% poniżej pierwszego roku życia.
Alergii pokarmowej nie należy mylić z nieto­lerancją pokarmową, będącą reakcją na określone związki chemiczne występujące w żywności, na przykład na tyraminę zawartą w serze i czerwo­nych winach oraz na niektóre środki konserwują­ce jak monochlorek glutanu. Nietolerancja pokar­mowa nie dotyczy układu immunologicznego.

Do góry