Ocena brak

Jakie rodzaje szeregów czasowych wyróżniamy, czym one się charakteryzują?

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

- szereg czasowy okresów (strumieni) – jednostkami czasu są krótsze lub dłuższe przedziały czasowe (okresy) np. lata, kwartały, miesiące

- szereg czasowy momentów (stanów) – poziom zjawiska badany jest w ściśle określonym momencie, np. określonych dniach, miesiącach, godzinach, itp.

Podobne prace

Do góry