Ocena brak

Jakie pytania powinien sobie postawić sprzedawca starający się określić sylwetkę nabywców oferowanych produktów?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Zachowania nabywców różnią się na całym świecie i uzależnione są od wielu kwestii. Istnieją jednak pewne ogólne uniwersalne czynn8iki, które kształtują postępowanie konsumentów W celu bliższego rozpoznania nabywców sprzedawca powinien sobie odpowiedzieć na następujące pytania:- kto kupuje- co kupuje- jak kupuje- kiedy kupuje- gdzie kupuje- jak często kupuje- dlaczego kupuje- ile kupuje

Kim są osoby kupujące oraz kto wpływa na decyzje podejmowane w sprawie zakupu.

Inaczej podejmowane są decyzje, kiedy kupuje się dobra trwałe, użytkowane przez wiele lat jak np. samochód czy komputer, a inaczej postępuje się nabywając towary nietrwałe jak żywność, czasopisma.

Ważne jest poznanie preferowanych przez konsumenta form płatności (gotówka, czek, przelew, karta kredytowa). Zachowanie nabywców uzależnione jest także od tego z jakich środków uzyskują dochody (płace, renty, pożyczki, stypendia).

Zakupy nie są rozłożone równomiernie w czasie. Obserwuje się sezonowość zakupów oraz zmiany w nasileniu zakupów.

Nabywcy mogą dokonywać zakupów w sklepach tradycyjnych, w dużych centrach handlowych, czy na targowisku.

Zakupy produktów związane są z częstotliwością i intensywnością konsumpcji oraz poziomem zapasów nabywców.

Powody dlaczego kupują mogą zmieniać się w zależności od tego dla kogo przeznaczony jest nabywany produkt.

Nabywcy kupują w zależności od wielkości gospodarstwa oraz indywidualnych preferencji.

Podobne prace

Do góry