Ocena brak

Jakie przewagi ułatwiają przedsiębiorstwom ekspansje międzynarodową?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Firma, która zamierza działać na rynku światowym, musi poznać i śledzić zmiany, które zachodzą w elementach składających się na otoczenie ekonomiczne, kulturowe, oraz prawno polityczne.

1.Wydajność rentowność:

A. Odniesienie ekonomiczne: rentowność produkcji różnorodnych grup wyrobów, analiza korzyści związanych z wydajnością pracy, czy rentownością produkcji.

B. Analiza bilansu płatniczego danego kraju, ralacji między walutami stabilizacji kursów, a także znajomości istniejących w tym względzie tendencji.

C. Ograniczenie związane z ochroną rynku; Stowarzyszenie Celne, Unie Gospodarcze, różnorodne porozumienia związane z szeroko rozumianym handlem międzynarodowym.

Państwa stosują rozmaite rozwiązania w zakresie; taryf celnych, kontyngentów, limitów ograniczających działania w skali międzynarodowe.

2.Otoczenie kulturowo społeczne:

Dostosowania strategii marketingowej do:

A – zwyczajów

mentalności, potrzeb i oczekiwań klienta w danym kraju – model firmy japońskie

B. Firmy amerykańskie przenoszą z reguły sukcesy krajowe na obce rynki bez głębszego przygotowania zmodyfikowanej strategii marketingowej.

3.Religia

4.Czynniki społeczne:

trzeba uwzględnić poziom oraz zróżnicowanie wykształcenia

należy rozpoznać kwestię dotyczącą wielkości, oraz zasad funkcjonowania rodzin, grup odniesienia, czasu pracy, urlopów związanych z wypoczynkiem.

5.Polityka i prawo:

ograniczenie ryzyka związane jest ze stabilizacją polityczną rządu, a także stałością systemu uregulowań prawnych.

- decyzje polityczne, dotyczące na przykład bojkotu czy też określonej polityki subsydiowania pewnych działań gospodarczych mają duży wpływ na handel międzynarodowy. Wymagane jest zatem monitorowanie, oraz przewidywanie tych wszystkich elementów, które składają się na ekonomiczne, społeczne oraz polityczno prawne.

Podobne prace

Do góry