Ocena brak

JAKIE PRZESŁANKI SĄ NIEZBĘDNE DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Przesłanki ważności czynności prawnej można sformułować jak następuje:

  • osoba dokonująca czynności prawnej musi posiadać zdolność Prawną oraz zdolności do czynności prawnej

  • czynność prawna nie może być sprzeczna z ustawą i zasadami współżycia społecznego

  • do przesłanek ważności czynności prawnej należy dokonanie jej w przewidzianej formie, jeżeli przepisy wymagają określonej formy pod rygorem nieważności

  • czynność prawna powinna być wolna od wad.

Podobne prace

Do góry