Ocena brak

Jakie procesy są uruchamiane podczas startu systemu operacyjnego Windows

Autor /Norman21 Dodano /29.12.2011

Pamięć operacyjna składa się z komórek ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi (0, 1, 2,...). Komórka jest ciągiem bitów, które można sobie wyobrazić jako miejsca, gdzie można wpisać 0 lub 1. Do komórek pamięci można więc wpisywać informacje w postaci zer i jedynek. Można również pobierać informacje tam zapisane. W czasie zapisywania poprzednia zawartość komórki ulega zniszczeniu. Przy odczytywaniu nie zmienia się. Numery komórek nazywane są adresami.

Zawartość pamięci może być odczytywana jedynie za pośrednictwem dwóch związanych z nią rejestrów: rejestru adresowego pamięci oraz rejestru buforowego pamięci (rys. 1). To samo dotyczy operacji zapisywania do pamięci. Przy odczytywaniu z pamięci do rejestru buforowego pobierana jest zawartość tej komórki pamięci, której adres znajduje się w rejestrze adresowym. Przy zapisie zawartość rejestru buforowego jest wpisywana do komórki o adresie z rejestru buforowego.

W pamięci umieszczane są programy oraz dane dla nich. Programy są ciągami rozkazów, które komputer ma wykonać. Dane są informacjami, które w wyniku wykonania programu są przekształcane w inne informacje. Arytmometr wykonuje rozkazy na danych umieszczonych w rejestrach z nim związanych. Mogą to być na przykład rozkazy dodawania liczb lub też rozkazy logiczne, takie jak iloczyn lub suma logiczna ciągów zer i jedynek. Wynik działania arytmometru pozostaje w jednym z jego rejestrów.

Poza wymienionymi wyżej rejestrami związanymi z pamięcią oraz arytmometrem w procesorze istnieją także takie, które sterują przebiegiem jego pracy. Kluczową rolę pełnia tu: rejestr rozkazów oraz rejestr zwany licznikiem rozkazów. W pierwszym pamiętany jest rozkaz aktualnie wykonywany przez komputer, w drugim – adres komórki pamięci, w której znajduje się następny rozkaz do wykonania.

Komputer działa według ustalonego schematu. Schemat ten, nazywany cyklem pracy komputera, wygląda następująco:

  • z pamięci operacyjnej komputera pobierana jest zawartość komórki pamięci o adresie równym zawartości licznika rozkazów

  • wartość ta jest przesyłana do licznika rozkazów, gdzie jest interpretowana jako rozkaz do wykonania

  • licznik rozkazów jest zwiększany o taką wartość, aby wskazywał następny rozkaz w pamięci operacyjnej

  • przygotowywane są argumenty rozkazu (operandy)

  • rozpoznany rozkaz jest wykonywany

  • następuje przejście do kolejnego cyklu pracy (chyba, że wykonano rozkaz zatrzymania pracy komputera).

Podobne prace

Do góry