Ocena brak

Jakie podstawowe czynniki uwzględnia się przy ustaleniu cen towarów eksportowanych?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku krajowym, a więc:

- koszty;

- konkurencję;

- popyt;

- cykl życia produktu;

a ponadto także opłaty na rzecz zagranicznych władz:

- celnych;

- podatkowych;

- kontroli dewizowej.

Koszty: Kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje się na działania eksportowe bierz przede wszystkim pod uwagę koszty działania, w długim okresie, bowiem muszą one być pokryte przez ceny. W odniesieniu do towarów eksportowych koszty działania obejmują, poza składnikami ceny fabrycznej również szereg dodatkowych elementów. Koszty działalności eksportowej są wyższe niż w przypadku działalności krajowej, ponieważ uwzględniają także koszty ceł, ubezpieczeń, spedycji, transportu itd. O ich przypisaniu eksporterowi lub odbiorcy decydują negocjacje między tymi stronami kontraktu eksportowego, jednakże niezależnie od ich ustaleń, koszt logistyki jest składnikiem ostatecznej ceny detalicznej.

Ceny konkurencji: Według tej metody poziom własnych cen dostosowany jest do wysokości cen przedsiębiorstw-konkurentów, zwłaszcza o największym udziale na rynku.

Popyt i cykl życia produktu: Oprócz wymienionych poprzednio czynników niezwykle istotną rolę odgrywa skłonność klientów do zapłacenia określonej ceny, reakcja popytu na ceny może być zróżnicowana i przyjmować cechy związku:

- symetrycznego;

- asymetrycznego;

- proporcjonalnego;

- nieproporcjonalnego.

W związku symetrycznym podwyżki lub obniżki ceny wywołują takie same skutki, jednakże ze znakiem przeciwnym. W związku asymetrycznym reakcje są słabsze. Związek proporcjonalny polega na tym, że sprzedaż reaguje proporcjonalnie do zmiany ceny, a oddziaływanie nieproporcjonalne oznacza, że niewielkie zmiany ceny wywołują skutki w sprzedaży mniejsze (lub większe) niż proporcjonalne do zmiany ceny.

Podobne prace

Do góry