Ocena brak

Jakie podmioty podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego?

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

KRS - rejestr przedsiębiorców. Do rejestru przedsiębiorców w KRS wpisywane są następujące podmioty:

- spółki jawne

- spółki partnerskie

- spółki komandytowe

- spółki komandytowo-akcyjne .

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółki akcyjne.

- spółdzielnie

- przedsiębiorstwa państwowe

- jednostki badawczo-rozwojowe

- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

- oddziały Przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce.

Ponadto do tego rejestru wpisywane są stowarzyszenia i fundacje jeśli prowadzą działalność gospodarczą.

Podobne prace

Do góry