Ocena brak

Jakie pierwiastki występują w skorupie ziemskiej?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Ze 107 znanych człowiekowi pierwiastków, tylko dziewięćdziesiąt występuje w przyrodzie. Są to tzw. pierwiastki naturalne. Około 20 pier­wiastków występuje w przyrodzie w stanie wol­nym (rodzimym). Należą do nich między innymi złoto, srebro oraz odmiana węgla pierwiastko­wego - diament. Pozostałe pojawiają się jedynie w związkach chemicznych.

74% masy skorupy ziemskiej stanowią tylko dwa pierwiastki - tlen oraz krzem. Natomiast na 24,27% składa się glin, żelazo, wapń, sód, potas i magnez. Oznacza to, że prawie 99% skorupy ziemskiej zbudowane jest jedynie z ośmiu pier­wiastków. Najczęściej spotykane minerały to krzemiany, czyli związki najbardziej pospolitego tlenu i krzemu, często z dodatkiem któregoś z pozostałych sześciu wspomnianych pierwiast­ków. Do najczęściej spotykanych krzemianów należą kwarc, mika oraz grupa tzw. skaleni. Związki te występując w różnych proporcjach są podstawowymi elementami wielu odmian grani­tu. Wymywany z granitu kwarc nierzadko osadza się wzdłuż wybrzeży, gdzie wraz z innymi mine­rałami zalega na piaszczystych plażach.

Podobne prace

Do góry