Ocena brak

Jakie patogenne czynniki zaistniałe w okresie porodu wywołują zaburzenia rozwoju?

Autor /Odil Dodano /11.03.2013

Do najczęstszych przyczyn uszkodzenia CUN dziecka w okresie porodu należą urazy czaszki. Są one spowodowane nadmiernym i długotrwałym uciskiem główki dziecka pozostającego w kanale rodnym, do czego dochodzi podczas nagłego lub przedłużającego się porodu, jak również przy nieprawidłowym ułożeniu płodu (np. poród pośladkowy) albo przy nieumiejętnym zastosowaniu kleszczy. W tych sytuacjach może nastąpić mechaniczne zgniecenie czaszki, pęknięcie niektórych naczyń krwionośnych i wylew śródczaszkowy.

Niedotlenienie może nastąpić na skutek zaburzeń tętna płodu w czasie porodu i po urodzeniu, gdy stwierdza się tzw. zamartwicę (dziecko nie krzyczy, nie oddycha, jest sine lub blade - zależnie od stopnia niedotlenienia). Za-martwiea może spowodować nieodwracalne uszkodzenia komórek nerwowych.

Przedw c zesny por ó d (dzieci urodzone z wagą poniżej 2500 g) stwarza zagrożenie dla stanu CUN. Na przykład niedojrzałość układu oddechowego jest powodem zaburzeń oddychania i w konsekwencji niedotlenienia mózgu. Wskutek małej odporności naczyń krwionośnych krwawe wylewy do kory mózgowej powodują niszczenie tksmki nerwowej. Brak odruchu ssania i koordynacji między ssanięm i połykaniem, często występujący u wcześniaków, stwarza trudności w odżywianiu, tak ważnym w okresie intensywnego rozwoju komórek nerwowych. Rozwój psychomotoryczny wcześniaków, nawet z bardzo uiski\ wagą urodzeniową, może jednak przebiegać zupełnie prawidłowo.

Podobne prace

Do góry