Ocena brak

JAKIE ORGANY ADMINISTARCJI PAŃSTOWEJ ZALICZAMY DO CENTRALNYCH A JAKIE DO TERENOWYCH

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Organami centralnymi są te ograny administracji, które obejmują swoim działaniem teren całego kraju, zgodnie z przyznanymi im w konstytucji i w innych organach kompetencjami. Wśród centralnych organów administracji państwowej specjalną grupę stanowią organy naczelne.

Centralnymi organami są m.in. :

  • rada ministrów

  • ministrowie

  • Główny Urząd Kontroli Prasy,

  • Publikacji

  • Widowisk

Organem terenowym nazywamy taki organ, którego kompetencje rozciągają się jedynie na określaną część terytorium państwa, odpowiadającą z reguły jednostce podziału administracyjnego (gmina, województwo)

Podobne prace

Do góry