Ocena brak

JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY ZAMACH MOŻNA BYŁO UZNAĆ ZA BEZPRAWNY? CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA OBRONY KONIECZNEJ WOBEC BEZPRAWNEGO DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO?

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Z zasady bezprawności zamachu wynikają bardziej szczegółowe przesłanki. Po pierwsze, zamach musi być dokonany przez człowieka, bo tylko człowiek może działać prawnie lub bezprawnie. Po drugie zamach musi być sprzeczny z przepisami prawa, nie tylko karnego, ale ogólnie z przepisami, na których opiera się polski system prawny. Problem bezprawności zamachu i możliwości stosowania obrony koniecznej pojawia się również przy działalności funkcjonariuszy państwowych. Należy tu rozróżnić dwa pojęcia: działanie formalnie prawne i działanie merytorycznie niesłuszne.

Jeżeli funkcjonariusz policji, dokonuje zatrzymania osoby podejrzanej, osoba ta nie ma prawa stosować obrony koniecznej, nawet jeżeli jest niewinna. Działanie funkcjonariusza w tej sytuacji jest formalnie prawne i nie przysługuje na nie obrona konieczna. Jeżeli natomiast ten funkcjonariusz zatrzymując podejrzanego zaczyna go bić, na takie zachowanie przysługuje obrona konieczna, nawet gdyby działanie zatrzymującego było merytorycznie słuszne. Fakt, że działanie funkcjonariusza było formalnie bezprawne, przesądza o możliwości zastosowania obrony koniecznej.

Podobne prace

Do góry