Ocena brak

Jakie ogólne zadania realizuje samorząd województwa?

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

1. Zadania publiczne ( edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony środowiska; kultury i ochrony jej dóbr; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; Zagospodarowania przestrzennego; Ochrony środowiska; Gospodarki wodnej; Dróg publicznych i transportu; Kultury fizycznej i turystyki; Ochrony praw konsumentów; Obronności; Bezpieczeństwa publicznego; Przeciwdziałania bezrobociu.

2. Określenie strategii i prowadzenie polityki rozwoju województwa

3. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową

4. Włada wyodrębnionym mieniem wojewódzkim

Podobne prace

Do góry