Ocena brak

Jakie narzędzia i środki wykorzystuje się w procesie rozwijania słuchu i mowy dzieci z zaburzeniami słuchu?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

W przypadku dzieci nieslyszących zaleca się po li sensoryczny (wielozmy-slowy) sposób uczenia się. wymagający aktywności różnych kanałów odbioru. Z tego też względu wśród narzędzi i środków, wykorzystywanych w terapii logopedycznej znajdują się urządzenia angażujące różne funkcje (wzrokową, dotykową, słuchową).

1. Pierwszą grupę stanowią środki audiowizualne. Należą do nich:

-    komputer wraz z zestawem gier (Logo-gry, Mówiące obrazki, Kolorowy Świn/ mowy, Sfonem, Multimedialny świat Jana Brzechwy i Juliana Tuwima i inne, Figury. Rytmy. Litery i wiele innych);

-    S- indikator urządzenie, które służy do wywołania głoski 5;

N-indikator - stosuje się głównie przy ćwiczeniach prawidłowej wymowy

głosek nosowych;

-    Fo-indikator - wskaźnik częstotliwości podstawowej, stosowany głównie przy ćwiczeniu tonów wysokich, jak również w ćwiczeniu intonacji;

-    Trener SIGMA - służy do ćwiczeń bezdźwięcznych głosek szczelinowych: s, sz, ś. Optyczne sprzężenie zwrotne prawidłowo wypowiedzianych spółgłosek przyczynia się do ich akustycznie słuchowego i kmestctycznego utrwalenia;

-    analizator głosek - właściwością tego urządzenia, opracowanego przez A. Bochniarza, jest wizualizacja: głosek s, z, c, dz - przy ich wymowie świeci się żółta dioda; głosek .rz, i, cz, - świeci się zielona dioda; natomiast czerwona dioda sygnalizuje artykulację innych głosek dźwięcznych. Urządzenie to służy więc do wywoływania i utrwalania wymowy głosek:

magnetowid wraz z zestawem nagranych na kasety np, Ćwiczeń logopedycznych, służących do rozwijania sprawności leżących u podstaw mowy (oddechu. Tonacji, artykulacji).

2.    Inne urządzenia techniczne

tbnalor - urządzenie stacjonarne służące do rehabilitacji mowy i słuchu, wyposażone w lustro i wykazujące możliwość indywidualnego dopasowania parametrów do ubytku słuchu dziecka, wykorzystujące dodatkowo wibracje wspomagające słyszenie;

mini-fonator urządzenie przenośne o tym samym co powyższe działaniu; system FM którego zadaniem jesl wyeliminowanie czynnika odległości, tak istotnego u głuchych w kontaktach werbalnych. Urządzenie to podnosi komfort słyszenia, gdyż eliminuje dźwięki zakłócające odbiór. Pozwala na komunikowanie się ze znacznej odległości na zasadzie fal radiowych;

wskaźnik powietrza wydechowego (A. Bochniarza) - służy do korekty mowy nosowej. Właściwością tego aparatu jest wizualizacja powietrza wydychanego przez nos zarówno w przypadkach głosek nosowych, jak i głosek ustnych. wymawianych z rezonansem nosowym. Aparat posiada skalę określającą stopień nosowania;

-    wibrator logopedyczny - urządzenie do ćwiczeń usprawniających język i wykorzystywane do wywołania głoski r,

-    magnetofon i różne ćwiczenia nagrane na kasetach, służące do identyfikowania i różnicowania dźwięków.

3.    M a t e r i a ł y obrazkowo-językowc igry rozwijające mowę dziecka, np.:

-    Od obrazka da słowa H. Rodak i D. Nawrockiej - zestaw obrazków wraz z etykietami, służący zarówno do badania, jak i rozwijania sprawności językowej nic tylko dzieci głuchych;

-    Uczą się mówić - zestaw obrazków służących do badania i rozwijania sprawności językowej;

-    Wideo fonetyczne J. Wójtowiczowej, ułatwiające zapamiętanie cech arty-kulacyjnych głosek, z których dziecko może konstruować słowa. Wspomaga ono naukę odczytywania z ust;

Rozwijanie mowy dziecka. Program terapeutyczno-slymuUtcyjny Z. Tarkowskiego i C. Jurkiewicz;

- zestaw pomocy z serii PUS z klockami i wiele innych:

zabawki, przedmioty, różne maienaly (piasek, kamienie, kartki), karty do gry itp.

Podobne prace

Do góry