Ocena brak

Jakie metody badawcze socjologii wskazał August Comte

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

August Comte skonstruował i unaukowił metody badania tych zjawisk społecznych, którymi zajmuje się socjologia. Metodami tymi według Comte’a są:

1)obserwacja czysta,

2)eksperyment,

3)metoda porównawcza,

4) analiza historyczna, która jest nie tylko metodą, ale i podstawą metodologiczną socjologii jako nauki o prawach struktury i rozwoju ludności. Stosowanie tych czterech podstawowych metod miało - zdaniem autora - umożliwić socjologii wykrycie praw budowy i rozwoju czy też funkcjonowania społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry