Ocena brak

Jakie materiały są stosowane w jubilerstwie?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Jednak czyste złoto, ze względu na swą miękkość, nie jest dobrym materiałem jubilerskim. Biżuteria z czystego złota często używana szybko uległaby zniszczeniu. Dlatego złoto stapia się z innymi meta­lami celem utwardzenia - są to najczęściej srebro, miedź lub platyna. Oprócz lepszej od złota podat­ności na obróbkę mechaniczną stopy te mają rów­nież nieco inny kolor oraz niższą temperaturę top­nienia niż czyste złoto.
Zawartość złota (bądź innego metalu szlachet­nego) w stopie nazywana jest próbą. Próbę złota można określać w karatach, bądź w promilach. W obu metodach oznacza się wagowo ilość czyste­go złota znajdującą się w jednostce stopu. Okreś­lając próbę w karatach podajemy, ile części czy­stego złota przypada IB 24 części stopu, jeśli zaś w promilach to określamy, ile części złota znajdu­je się w 1000 części stopu. Czyste złoto ma zatem 24 karaty. Inne standardowe stopy to złoto 22-karatowe, 18-, 14- oraz 9-karatowe. Stop 9-karatowy to inaczej próba 375 (w 1 gramie stopu znajduje się 0,375 grama złota), 14-karatowy -583,18-karatowy - 616, i 22-karatowy - 916.

Podobne prace

Do góry