Ocena brak

Jakie materiały pochodzenia organicznego mają zastosowanie w jubilerstwie?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Wiele wyrobów jubilerskich jest kompozycją meta­lu i kamieni szlachetnych, półszlachetnych, bądź dekoracyjnego materiału pochodzenia organicz­nego, takiego jak gagat, bursztyn, perły, kość sło­niowa lub koral. Gagat jest czarnym, skamienia­łym drewnem drzew iglastych, i przypomina nieco węgiel. Bursztyn to z kolei skamieniała żywica takich drzew, o kolorze od żółtego do brązowego, przeźroczysta lub matowa. Najwięcej bursztynu wstępuje na południowym wybrzeżu Morza Bał­tyckiego, czyli także w Polsce. Kość słoniowa pochodzi głównie z kłów słoni, lecz mogą to być także zęby morsów, hipopotamów lub narwali. W tych miękkich materiałach doskonale rzeźbi się, otrzymując bardzo piękne ozdoby. Ostatnio jed­nak, ze względu na ochronę środowiska, na han­del kością słoniową nałożono ograniczenia.
Perły tworzą się wewnątrz muszli różnych gatun­ków małży, w tym ostryg oraz perłopławów. Małż tworzy perłę, otaczając ciało obce (na przykład ziarno piasku) masą perłową znajdującą się na wewnętrznej powierzchni muszli. Perła rośnie, gdy małż nakłada nowe warstewki masy perłowej na stare warstwy. Perły można „hodować", umiesz­czając w ciele małża niewielkie ciała obce. Po kilku latach (2-7) muszla małża jest rozbijana w celu pozyskana wyrośniętych pereł. Metoda sztucznej "hodowli" pereł została opracowana na krótko przed pierwszą wojną światową przez Japończyka Mikimoto. W polskich Sudetach spotykano kiedyś małże perłoródki, które także tworzyły niewielkie perły o niezbyt dużej wartości. Dziś prawdopo­dobnie całkowicie wyginęły, gdyż są bardzo czułe na zanieczyszczenie wody.
Inny materiał jubilerski pochodzenia organiczne­go - koral, jest szkieletem drobnych jamochłonów morskich - koralowców. Koralowce w ciepłych morzach tworzą olbrzymie rafy koralowe, w któ­rych żyją miliardy osobników różnych gatunków, znacznie przeobrażając dno. Jednak w jubilerstwie wykorzystywane są szkielety koralowców z chłod­niejszych mórz. Koral szlachetny z Morza Śródziemnego żyje w niewielkich koloniach w kształ­cie drzewek o wysokości do 30 centymetrów. Jego czerwony szkielet był wykorzystywany do pro­dukcji biżuterii już w starożytności.

Podobne prace

Do góry