Ocena brak

Jakie mamy jednostki ciężaru?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Kilogram bywa często uważany za jednostkę cię­żaru, podczas gdy w rzeczywistości jest jednost­ką masy. Masa określa ilość materii, z której skła­da się obiekt, natomiast ciężar jest siłą, z jaką Ziemia ten obiekt przyciąga. Masa obiektu jest identyczna zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu, natomiast ciężar tego obiektu na Ziemi znacznie przewyższa jego ciężar na Księżycu, gdyż grawi­tacja księżycowa jest znacznie słabsza.
Ciężar jest siłą, powinien być więc wyrażany w jednostkach siły, czyli niutonach. Jednak po­wszechnie wyraża się go w jednostkach masy, nie­zależnie od tego, czy są to kilogramy, czy funty. Podobnie jak i jard, funt był z początku defi­niowany na podstawie metalowego wzorca. W tym wypadku wzorcem był platynowy cylinder znany pod nazwą Królewskiego Wzorca Funta.
Definicja funta została ponownie zmieniona w 1963 roku i odniesiono ją do układu SI, okre­ślając jako 0,45359237 część kilograma. Współ­czesnym wzorcem kilograma jest platynoirydowy cylinder przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres. Jego kopie znajdują się w biurach narodowych w różnych krajach.

Podobne prace

Do góry