Ocena brak

Jakie komplikacje mogą wystąpić w czasie porodu?

Autor /Bogna Dodano /31.01.2012

Poród łączy się z pewnym ryzykiem zarówno dla matki, jak i dla dziecka i, choć większość dzieci rodzi się bez trudności, bywa, że pojawiają się problemy. Dlatego właśnie lekarze zalecają, by kobiety rodziły w szpitalach, gdzie w razie potrzeby jest do dyspozycji fachowa pomoc i nowoczesny sprzęt.

Jednym z problemów, jakie mogą powstać u kobiety pod koniec ciąży jest podwyższenie się ciśnienia krwi. Jeśli jednocześnie w moczu matki pojawi się białko, prawdopodobnie oznacza to zatrucie ciążowe albo stan przedrzucawkowy. Rezultatem może być obniżenie dopływu krwi do płodu. Jeśli stan przedrzucawkowy nie będzie leczony albo będzie szczególnie ciężki, u matki mogą pojawić się drgawki. W takim wypadku musi zostać natychmiast hospitalizowana.

Innym pospolitym problemem jest niewystarczające naciągnięcie ujścia pochwy, wskutek czego główka dziecka nie może się przecisnąć. W przypadku braku interwencji medycznej doszłoby do rozerwania tkanki wokół pochwy, zatem lekarze i położne preferują epizjotomię, czyli nacięcie krocza. Można potem zeszyć ranę, a nici zostaną wchłonięte przez organizm podczas procesu gojenia.

Również dziecko może mieć pewne kłopoty. Podczas każdego skurczu macicy zostaje na chwilę odcięty dopływ krwi do jego organizmu i w niektórych przypadkach dziecko może być niedotlenione. Nie jest jednak trudno osłuchowo kontrolować puls dziecka, a wiele szpitali jest obecnie wyposażonych w elektroniczny sprzęt do monitoringu (stałego kontrolowania pracy serca). Dopływ krwi do organizmu dziecka może też zmniejszyć się, jeśli zaplącze się pępowina. Normalnie krew przepływa przez pępowinę pod takim ciśnieniem, że jest ona dość sztywna. Jednak jeden na trzy płody owija sobie pępowinę wokół szyi, a w takich wypadkach istnieje niebezpieczeństwo, że przepływ krwi będzie utrudniony. Na szczęście dziecko zwykle szybko dochodzi do siebie po porodzie.

Pewne trudności niesie ze sobą poród pośladkowy, w którym dziecko ustawia się stopami, czy pośladkami, do wyjścia. W normalnym porodzie główka rozszerza szyjkę macicy, a reszta ciała z łatwością podąża jej śladem. W porodzie pośladkowym pośladki dziecka nie rozszerzają szyjki w tym samym stopniu i w rezultacie są większe trudności z wydostaniem się główki. Pojawia się niebezpieczeństwo uduszenia dziecka. Czasami lekarzowi udaje się zmienić pozycję dziecka przed porodem. Jeśli jest potrzeba szybkiego wydostania dziecka na świat, lekarz może użyć kleszczy położniczych. Matka otrzymuje znieczulenie miejscowe, a kleszcze pomagają w wydostaniu główki dziecka na zewnątrz. Czasem używa się też w tym celu przyrządu zwanego położniczym dzwonem próżniowym.

Podobne prace

Do góry