Ocena brak

Jakie jest znaczenie klasyfikacji budżetowej i jak ona jest realizowana na szczeblu państwa

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Klasyfikacja budżetowa to sposób grupowania jednorodnych dochodów i wydatków budżetowych według ustalonych kryteriów, z których podstawowymi są podmiotowe i przedmiotowe-funkcjonalne

Kryterium podmiotowe dzieli budżet według liczby organów administracji rządowej. Każda jednostka resortowa odpowiedzialna jest za wykonanie określonej części budżetu.

Klasyfikacja według kryterium przedmiotowo-funkcjonalnego, to podział według źródeł pochodzenia, np. na podatkowe, nie podatkowe, dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątku skarbu państwa.

Symbole stosowane w klasyfikacji budżetowej:

-części (podział podmiotowy na resorty i wydziały)

-działy (podział przedmiotowy np. rolnictwo)

-rozdziały (licea zawodowe, ogólnokształcące)

-paragrafy (podział według źródeł dochodów)

Podobne prace

Do góry