Ocena brak

Jakie jest zastosowanie zdalnego sterowania w przemyśle?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Zdalne sterowanie drogą radiową jest również powszechnie wykorzystywane do celów komer­cyjnych, na przykład w przemyśle. Zdalnie stero­wane samolociki są używane do kontrolowania wież chłodniczych elektrowni. Zamontowane na maszynach czujniki mierzą temperaturę i wilgot­ność, a kamery przekazują obraz powierzchni. W przemyśle filmowym modele samolotów, samo­chodów, pociągów i statków często zastępują rze­czywiste pojazdy. Codziennie otwiera się nowe pole zastosowań zdalnego sterowania. W kosmosie wiele prac badawczych jest wykonywanych przez urządzenia sterowane drogą radiową.
Zdalnie sterowane roboty są również wykorzy­stywane do prac saperskich. Kamera umieszczona na robocie i sprawne manipulatory umożliwiają przeprowadzenie wielu szczególnie niebezpiecz­nych prac przy unieszkodliwianiu ładunków wybu­chowych bądź niebezpiecznych.

Podobne prace

Do góry