Ocena brak

Jakie jest zastosowanie zaawansowanej technologii na oddziałach intensywnej terapii?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Dzięki zaawansowanej technologii znajdującej za­stosowanie w nowoczesnych oddziałach intensyw­nej terapii, pacjenci z poważnymi uszkodzeniami ciała, lub dotknięci ciężką chorobą, mają dziś więk­sze szanse na przeżycie. Podczas procesu leczenia mogą być utrzymywani przy życiu przez wyspe­cjalizowane urządzenia.
Oddychanie wspomaga nowoczesny respirator, który jest wyposażony w urządzenie służące do pomiaru poziomu tlenu i dwutlenku węgla w orga­nizmie. Dzięki respiratorom utrzymującym dodat­nie ciśnienie w końcowej fazie wydechu, w płu­cach panuje zawsze takie ciśnienie, że pęcherzyki płucne pozostają otwarte nawet po wydechu. Naj­nowsze respiratory reagują na najlżejsze próby samodzielnego oddychania przez pacjenta, co uła­twia podjęcie decyzji o odłączeniu respiratora w następstwie ponownego rozpoczęcia czynności oddechowych. Związki chemiczne i leki można wprowadzać bezpośrednio do układu krwionośne­go, z pominięciem układu trawiennego; funkcje nerek przejmują w razie potrzeby dializatory. Na­wet pracę serca może przez kilka godzin zastąpić maszyna; dzieje się tak zwykle podczas operacji na otwartym sercu, gdy w oddziale intensywnej terapii stan serca kontroluje się zwykle farmako­logicznie, a jego funkcje monitoruje elektrokar­diograf podłączony do komputera zaprogramowa­nego w ten sposób, by rozpoznawał niepokojące zaburzenia rytmu serca.
Ciśnienie krwi można również monitorować bar­dzo dokładnie, a urządzenie noszące nazwę cewnik Swann-Ganza pozwala zmierzyć zarówno ciśnie­nie krwi w lewej komorze serca (która jest naj­częstszym miejscem występowania problemów), jak i tempo przepływu krwi przez serce.

Podobne prace

Do góry