Ocena brak

Jakie jest zastosowanie technik rytowniczych w elektronice?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Kolejną dziedziną, w której techniki te są stoso­wane jest elektronika. Płytki drukowane, służące do montowania elementów elektronicznych są wy­konywane metodami bardzo zbliżonymi do kwa­sorytu. Najprostsze płytki drukowane wykonuje się z miedzianej folii przyklejonej do cienkiej płyty z izolatora, np. tekstolitu. Popularną metodą wytwa­rzania gotowego wzoru ścieżek elektrycznych na takiej płycie jest fotolitografia. Miedź pokrywa się cienką warstwą światłoczułą. Następnie na płycie naświetla się obraz obwodu.
W metodzie tej promienie ultrafioletowe prze­chodzą przez uprzednio przygotowany na kliszy negatywowy obraz płytki i formują go na światło­czułej warstwie pokrywającej miedź. W naświetlo­nych warstwach zachodzą reakcje fotochemiczne, które powodują utwardzenie warstwy ochronnej i zapobiegają zmyciu jej przez alkohol. Miedź na obszarach nie naświetlonych jest całkowicie wytra­wiana w roztworze kwasów bądź chlorku żelaza­wego, tak że pozostaje tam wyłącznie izolujące podłoże. W miejscach naświetlonych warstwa chro­ni miedź przed działaniem substancji czynnej i me­tal pozostaje nienaruszony. Po wyjęciu z kąpieli trawiącej warstwa światłoczuła i kwasoodporna zarazem jest usuwana, a pozostawione ścieżki mie­dziane tworzą połączenia pomiędzy podzespołami elektronicznymi tworzącymi obwód.
Również najbardziej skomplikowane układy elektroniczne - układy scalone - są wytwarzane przy użyciu fotolitografii.

Podobne prace

Do góry