Ocena brak

Jakie jest zastosowanie psychoanalizy w terapii?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Twórcą psychoanalizy był Sigmund Freud, który opisał ją jako metodę naukowego badania ludz­kiego umysłu. Pacjent, który rozpoczyna terapię opartą na freudowskiej psychoanalizie, musi nasta­wić się na opowiedzenie terapeucie o wszystkich swoich marzeniach, fantazjach i pragnieniach. Ana­lityk musi być niezwykle ostrożny, by zachować obiektywizm i nie zniekształcać własnymi skoja­rzeniami i wyobrażeniami obrazu podświadomości pacjenta, który się przed nim wyłania.
Wolne skojarzenia.
Taką formę ekspresji nazywamy wolnymi skoja­rzeniami, ponieważ w założeniach pozbawiona jest wszelkiego ukierunkowania. W czasie seansu od pacjenta oczekuje się, że przekaże psychologowi odczucia dotyczące ważnych osób jego dzieciń­stwa, zwykle matki i ojca. Kiedy już do tego doj­dzie, psychoanalityk jest w stanie uświadomić pacjentowi jego ukryte problemy i pomoże mu pogodzić się z reakcjami kierowanymi przez pod­świadomość. Zostało to porównane do „włączania światła w ciemności, by zdemaskować wyimagi­nowane lęki, tak żeby poczucie zagrożenia nie powodowało paraliżującego strachu".

Do góry