Ocena brak

Jakie jest zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Zdobycze współczesnej techniki znacznie zmniejszyły liczbę przypadków, w których medycyna jest bezsilna. Mimo ogromnego postępu, ciało ludzkie nie odkryło jeszcze wszystkich swoich tajemnic.
Podczas ostatnich trzech dziesięcioleci świat był świadkiem niezwykłego rozwoju nauk medycznych. Takie wydarzenia, jak przyj­cie na świat „dzieci z probówki", które jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nasze­go wieku były tematami literatury science fiction, obecnie nie dziwią już nikogo. Schorzenia, które tak niedawno uważano za nieuleczalne, leczy się obecnie rutynowo, w ramach codziennej praktyki lekarskiej. Pojawiły się wprawdzie inne problemy, zarówno natury medycznej, jak i etycznej, mimo to powstają nowe leki i urządzenia oraz stosuje się nowocześniejsze sposoby leczenia.
Gwałtowny rozwój wiedzy przyniósł korzyści większości dziedzin medycyny, ale chyba najwyraźniejszy postęp nastąpił w położnictwie i gine­kologii, intensywnej terapii, mikrochirurgii oraz badaniach dotyczących czynności mózgu.
Nowe technologie odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnej medycynie; urządzenia takie jak skanery, lasery, endoskopy, „sztuczne nerki", „sztuczne płuco-serca" i cały szereg urządzeń do monitorowania pracy różnych narządów są już nie­zbędne przy stawianiu diagnozy i leczeniu pac­jentów podobnie jak, w niektórych przypadkach, zastosowanie materiałów radioaktywnych i inży­nierii genetycznej.
Bez komputerów nie zaszłoby tak wiele zmian, o ile w ogóle byłyby możliwe. Zdolność kompu­terów do przechowywania i przetwarzania infor­macji, wykonywania skomplikowanych obliczeń i tworzenia złożonych wykresów sprawiła, że są nieocenionymi narzędziami w praktyce lekarskiej i w badaniach naukowych, a także integralną czę­ścią wielu nowoczesnych urządzeń medycznych.

Podobne prace

Do góry